Generalforsamling og efteruddannelsesdag 10. marts 2018

Der afholdes generalforsamling kombineret med efteruddannelsesdag lørdag den 10. marts 2018 kl. 10:30 – ca. 18:00 (Herefter fællesspisning og øl).
Stedet er Midtfyns Bryghus, Industrivej 11-13, 5792 Årslev

Alle betalende medlemmer kan deltage – også dem, der har betalt kontingent via kurset i efteråret.

Programmet er udsendt til alle medlemmerne 16. februar 2018 men kan også ses her. Tilmelding på nedenstående link senest 4. marts kl. 18.00, hvor det også er muligt at komme med gode idéer til kommende efteruddannelsesdage.

Deltagelse er gratis, dog ikke fællesspisningen og transportudgifter.

Fællesspisningen koster 200 kr. og skal indbetales på foreningens konto:
Reg.nr.: 9044 – Kontonr.: 0001357980
I betalingsfeltet skriver du: MAD og dit navn (det gør det hele meget lettere for os, tak!).

 

Det anbefales ikke at køre bil efter kurset, da der bliver serveret en del smagsprøver i løbet af dagen.

 

Tilmelding sker på dette link:
https://goo.gl/forms/vbpcrGmRgP81Ku3k1

 

Officiel indkaldelse og dagsorden sendes på mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden i henhold til vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af formand eller kasserer.
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 1 kritisk revisor.
13. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
14. Evt.
15. Gæt en ølstil

Comments are closed.