Generalforsamling og efteruddannelsesdag 26. marts 2022

Der afholdes generalforsamling kombineret med efteruddannelsesdag lørdag den 26. marts 2022 kl. 11:00 – ca. 18:00 (Herefter fællesspisning og øl). Det sker på denne adresse:

COWORKING PLUS
Kochsgade 31D (indgang i gården / på bagsiden)
5000 Odense C Danmark

Detaljeret program udsendes sammen med indkaldelsen, men sæt kryds i kalenderen. 

Overordnet tema bliver fælles smagning/bedømmelse af DM Guldvinder øl, DM øl med fejlsmage og nogle sorte kategorier med varianter op mod hinanden. Masser af godt øl.!

Tilmelding via dette link

Alle betalende medlemmer kan deltage – også dem, der har betalt kontingent via kurset i efteråret.

Deltagelse er gratis, dog ikke fællesspisningen (200,- kr.) og transportudgifter står man selv for.

Der udsendes senere link til event-it, hvor man kan tilkøbe spisning om aftenen for kr. 200,- pr. person.

Officiel indkaldelse og dagsorden sendes på mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden i henhold til vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af formand (på valg) eller kasserer (ikke på valg).
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 1 kritisk revisor.
13. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
14. Evt.
15. Gæt en ølstil.

Tilmelding via dette link

Comments are closed.