Velkommen til foreningen Danske Øldommere

Danske øldommere er en forening bestående af ca. 100 øldommere, der har som hovedopgave at bedømme håndbrygget øl ved “DM i håndbryg”. Vi bedømmer også øl ved andre håndbryggerkonkurrencer landet over, og yder desuden hjælp til Danske Øl-entusiaster, konkurrencer på ølbarer / udskænkningssteder o.s.v.

For at blive øldommer skal du gennemføre et øldommerkursus, der typisk afholdes hvert efterår. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men ønsker du at blive eksamineret øldommer, skal du både studere (=læse) og smage øl i perioden mellem kurset og eksamen. En del af dette vil være selvstudie – evt. i grupper med andre kursusdeltagere. For at blive eksamineret og udøvende øldommer skal du bestå en teoretisk og en praktisk eksamen, der afholdes ca. 4-5 måneder efter kurset, og skulle det ske, at du ikke består en eller begge dele kan du naturligvis gå til re-eksamen.

Håndbryggere, der bliver øldommere, vil også få en masse viden, der kan bruges til at forbedre egne evner til at brygge, at ramme en bestemt ølstilart og ikke mindst finde fejl og forbedringsmuligheder i øl.

Vi glæder os til at se dig på et af vores kurser!

Generalforsamling og efteruddannelsesdag 26. marts 2022

Der afholdes generalforsamling kombineret med efteruddannelsesdag lørdag den 26. marts 2022 kl. 11:00 – ca. 18:00 (Herefter fællesspisning og øl). Det sker på denne adresse:

COWORKING PLUS
Kochsgade 31D (indgang i gården / på bagsiden)
5000 Odense C Danmark

Detaljeret program udsendes sammen med indkaldelsen, men sæt kryds i kalenderen. 

Overordnet tema bliver fælles smagning/bedømmelse af DM Guldvinder øl, DM øl med fejlsmage og nogle sorte kategorier med varianter op mod hinanden. Masser af godt øl.!

Tilmelding via dette link

Alle betalende medlemmer kan deltage – også dem, der har betalt kontingent via kurset i efteråret.

Deltagelse er gratis, dog ikke fællesspisningen (200,- kr.) og transportudgifter står man selv for.

Der udsendes senere link til event-it, hvor man kan tilkøbe spisning om aftenen for kr. 200,- pr. person.

Officiel indkaldelse og dagsorden sendes på mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden i henhold til vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af formand (på valg) eller kasserer (ikke på valg).
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 1 kritisk revisor.
13. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
14. Evt.
15. Gæt en ølstil.

Tilmelding via dette link

DM i Håndbryg 2022

Der åbnes for tilmelding af øl d.2. januar 2022, sidste frist er d. 4. april. Indlevering af øl senest d. 7. april.

Øl tilmeldes på beercalc.org

DM finalen bliver lørdag d. 18/6 2022.

DM Finale 2021 livestream

Lørdag 20 november kl. 16.00

https://facebook.com/events/s/dm-i-handbryg-2021-finale/421824539357427/

Re-eksamen 11. september 2021

Der vil være en re-eksamen for alle som tidligere har været på øldommerkursus, og som mangler at bestå enten både den teoretiske eller praktiske del, eller begge dele. Eksamen er kun åben for dem som har været på øldommerkursus.

Ender du med at være fuldt bestået efter eksamen d. 11. september, kommer du med som “føl” i dommergrupperne til DM i Håndbryg 2021, som bedømmer øl fra september – november. Når man har bestået begge dele og deltaget som føl, er man fuldt eksamineret øldommer.

Geografiske lokationer for eksamen bestemmes, når vi ser hvem der har tilmeldt sig.

Øldommerkursus 12/6 UDSAT

Det er med stor beklagelse, at vi desværre må aflyse vores øldommerkursus d. 12/6 i Odense.

Da vi aflyste kurset tilbage i november 2020, håbede vi at datoen d. 12/6 vil være så langt fremme, at det kunne være muligt at afholde der. Optimismen var i behold de første mange måneder med en mulighed for at alle kunne være i gang med vaccination, når vi kom frem til medio juni, sådan at vi kunne afholde dagen i sikkerhed og tryghed for alle.

Desværre har begivenhederne endt med at vise, at vi ikke når helt derhen, hvorfor vi har måttet træffe beslutningen om at aflyse og udskyde øldommerkurset til d. 13. november 2021. Det afholdes forsat i Odense.

Er du tilmeldt har du fået en email, hvor du skal svare på om du vil overføres til 13/11 eller have pengene tilbage.

Kurset er udsolgt, men du kan skrive dig på ventelisten.

DM i håndbryg 2021 – flyttet til efteråret

Så er datoerne på plads til DM i Håndbryg 2021, som i år er rykket til efteråret pga. corona bombede vores årshjul til ukendelighed i 2020.

Husk at alle der deltager får en bedømmelse af sin øl tilbage fra øldommerne, så kom frisk med dit dejlige øl.!

1/7 Åbner for tilmelding af øl til DM i Beercalc
22/9 Indleveringsfrist af øl til DM
Ult. sept – medio nov – Dommergrupperne bedømmer jeres dejlige øl
20/11 DM Finale (sendes livestreamet)

Øldommerkurusus d. 7. november er AFLYST..!!

Vi må desværre meddele, at øldommerkursus d. 7. november 2020 i Odense er aflyst.

Vi har i bestyrelsen måtte tage den ærgerlige beslutning, da vi kigger ind i et efterår og vinter, hvor det på nuværende tidspunkt på ingen måde virker realistisk at forsamlingsforbud lempes inden d. 7. november.

Herudover er det hverken for jer som deltagere eller Danske Øldommere som arrangør, forsvarligt at samle 60-65 mennesker (50 kursister + 10-15 hjælpere/undervisere) fra ligeså mange forskellige steder/netværk/familier/arbejdspladser rundt om i landet.

Vi ønsker at være kendt som et super-kursus, ikke en super-spreder.

Vi har besluttet at udskyde øldommerkurset til lørdag d. 12. juni 2021, hvor vi forventer at være så langt henne, at vi i det mindste er en smule på vej ud af Corona-pandemien og nok til at forsamles mellem 50-100 mennesker. Vi har allerede udtænkt en masse forsvarlige tiltag til hvordan dagen i givet fald skal afvikles.

Hvis du har betalt for at deltage på kurset og har nu 2 valgmuligheder:

1) DU ØNSKER AT BLIVE OVERFLYTTET TIL D. 12. JUNI 2021

Du skal ikke gøre noget, der kommer i løbet af oktober en bekræftelsesmail på at du er overflyttet.

2) DU ØNSKER AT MELDE FRA OG FÅ PENGENE TILBAGE

Du skal sende os en email til carsten@oeldommer.dk med at du ønsker at melde fra og den skal indholde navn, og kontonummer (reg.nr + konto), så vi kan tilbagebetale det beløb, som du har indbetalt.

For dem der melder fra, vil vi tilbyde pladsen til nogen fra den lange venteliste, så det er IKKE muligt at fortryde igen, hvis du melder fra.

Flytningen af øldommerkursus får også konsekvenser for eksamen og DM i Håndbryg. Eksamen vil foregå medio september 2021, så I har sommeren til at læse op og øve jer i lokale smagegrupper. DM i Håndbryg 2021 forventes at blive afholdt i okt-nov 2021.

Vi beklager meget, men det er det eneste vi kan gøre i den nuværende situation, og jeg håber at se så mange af jer som muligt i juni 2021.

Hvis der er nogen spørgsmål, så er du velkommen til at skrive her på denne email: carsten@oeldommer.dk

Med venlig hilsen

Carsten Holløse
Formand

Generalforsamling og efteruddanelse – lørdag d. 19. september 2020 (AFLYST PGA. CORONA)

Der afholdes generalforsamling kombineret med efteruddannelsesdag lørdag den 19. september 2020 kl. 10:30 – ca. 18:00 (Herefter fællesspisning og øl). Det sker på denne adresse:

COWORKING PLUS
Kochsgade 31D (indgang i gården / på bagsiden)
5000 Odense C Danmark

Detaljeret program udsendes sammen med indkaldelsen, men sæt kryds i kalenderen. 

Vi får besøg af Simon Wrisberg, der skal fortælle os om de historiske danske stilarter.

Stikord til efteruddannelsen er – “Vi skal lære stilartsnaboerne at kende, og slutte af med noget surt”

Tilmelding via dette link

Alle betalende medlemmer kan deltage – også dem, der har betalt kontingent via kurset i efteråret.

Deltagelse er gratis, dog ikke fællesspisningen (200,- kr.) og transportudgifter.

Officiel indkaldelse og dagsorden sendes på mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden i henhold til vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af formand (på valg) eller kasserer (ikke på valg).
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 1 kritisk revisor.
13. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
14. Evt.
15. Gæt en ølstil.

Tilmelding via dette link

DM i Håndbryg – Finale 2020

De kyndige og dygtige øldommere har nu duftet, smagt og bedømt sig igennem de 314 forskellige håndbryggede øl, som I har indsendt til årets DM. Medaljevinderne i de 13 kategorier er nu fundet.


Desværre kunne vi allesammen ikke mødes inde på årets ølfestival, som vi plejer, og offentliggøre og kåre vinderne der, klappe af de dygtige håndbryggere, skåle og give knus og high five.


Men det skal ikke stoppes os, så DM finale og kåring skal der blive, i år som en livesending af DM Finalen på Facebook, lørdag d. 6. juni kl. 16.00 (se detaljer nedenfor).


På dagen vil de 13 guldvindere i hver kategori blive bedømt af erfarne finaledommere, som skal finde “Årets Håndbrygger” overall blandt de bedste af de bedste øl. I år uddeles der ikke kun guld til Årets Håndbrygger, men også sølv og bronze. Desværre er det sædvanlige Skandinaviens Mesterskab aflyst i 2020, da der jo stadig er en masse rejseforbud mellem vores lande.


TAK TIL SPONSORERNE / PRÆMIER TIL VINDERNE
Intet DM uden gode præmier til vinderne, og i år er ingen undtagelse. Fra Danske Øldommere vil jeg gerne sende en stor stor tak følgende præmiesponsorer:


Guldvinder i hver kategori – 750 kr. gavekort fra Maltbazaren
Sølvinder i hver kategori – 500 kr. gavekort fra Humlecentralen
Bronzevinder i hver kategori – 300 kr. gavekort fra JM Bryg


Herudover får ALLE medaljevindere 12 måneders abonnement fra Brewfather og et gavekort til at få trykt nogle etikker hos Ikast Etiket.
Og hvad så med Årets Håndbrygger? Sponsorpræmierne til dem vil blive annonceret lige op til DM Finale. Følg med på Facebook og her på mail.!

DM FINALE, LØRDAG D. 6 JUNI KL. 16.00
Selve offentliggørelsen af alle DM medaljevinderne vil blive streamet live på Facebook, kl. 16.00, og der er oprettet en facebookside (DM i Håndbryg) til formålet og under den en begivenhed “DM i Håndbryg Finale 2020”. Følg siden ved at “Synes godt om” den og meld jer til begivenheden ved at vælge “Deltager” på den.


Her er link til selve Begivenheden


Fordelen er derudover, at hele DM Finale sendingen kan ses efterfølgende, hvis I ikke lige har mulighed for det på dagen. Vi lægger den også på YouTube.


OPFORDRING
I må meget gerne på dagen ligge billeder og videoer ind (f.eks. af jublende og skålende medaljevindere) på DM i Håndbryg Facebook siden (som et opslag)


Når live-sendingen er i gang, kan man dog kun kommentere selve begivenheden med tekst (og desværre ikke billeder).
Vi ses online d. 6/6 kl. 16.00.!

Generalforsamling og efteruddanelse – lørdag d. 28. marts 2020

Der afholdes generalforsamling kombineret med efteruddannelsesdag lørdag den 28. marts 2020 kl. 10:30 – ca. 18:00 (Herefter fællesspisning og øl). Det sker på denne adresse:

COWORKING PLUS
Kochsgade 31D (indgang i gården / på bagsiden)
5000 Odense C Danmark

Detaljeret program udsendes sammen med indkaldelsen, men sæt kryds i kalenderen. 

Stikord til efteruddannelsen er – “Vi skal lære stilartsnaboerne at kende, og slutte af med noget surt”

Tilmelding via dette link

Alle betalende medlemmer kan deltage – også dem, der har betalt kontingent via kurset i efteråret.

Deltagelse er gratis, dog ikke fællesspisningen (200,- kr.) og transportudgifter.

Officiel indkaldelse og dagsorden sendes på mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden i henhold til vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af formand (på valg) eller kasserer (ikke på valg).
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 1 kritisk revisor.
13. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
14. Evt.
15. Gæt en ølstil.

Tilmelding via dette link